Przejdź do treści

Normy oświetleniowe w gastronomii

Oświetlenie w gastronomii pełni bardzo ważną rolę. Odpowiednie oświetlenie wpływa na komfort i bezpieczeństwo pracy personelu, jak również na estetykę wnętrza i odczucia klientów.

Normy oświetleniowe

W Polsce normy oświetleniowe w gastronomii określa norma PN-EN 12464-1:2011-02 „Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Oświetlenie ogólne w pomieszczeniach pracy”. Norma ta określa wymagania dotyczące natężenia oświetlenia, równomierności oświetlenia, wskaźnika oddawania barw oraz wskaźnika olśnienia.

Wymagania dotyczące natężenia oświetlenia

Natężenie oświetlenia to ilość światła padająca na jednostkę powierzchni. Norma PN-EN 12464-1:2011-02 określa następujące wymagania dotyczące natężenia oświetlenia w gastronomii:

W miejscach, w których odbywa się przygotowywanie, obróbka i podawanie żywności, natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 500 lx.
W miejscach, w których odbywa się sprzedaż żywności, natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 200 lx.
W miejscach, w których odbywa się konsumpcja żywności, natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 200 lx.

Wymagania dotyczące równomierności oświetlenia

Równomierność oświetlenia to stosunek natężenia oświetlenia w najsłabiej oświetlonym miejscu do natężenia oświetlenia w miejscu najlepiej oświetlonym. Norma PN-EN 12464-1:2011-02 określa, że równomierność oświetlenia w gastronomii powinna wynosić co najmniej 0,5.

Wymagania dotyczące wskaźnika oddawania barw

Wskaźnik oddawania barw to parametr określający, jak dobrze światło odzwierciedla naturalne barwy przedmiotów. Norma PN-EN 12464-1:2011-02 określa, że wskaźnik oddawania barw w gastronomii powinien wynosić co najmniej 80.

Wymagania dotyczące wskaźnika olśnienia

Wskaźnik olśnienia to parametr określający, jak bardzo światło może powodować uczucie olśnienia. Norma PN-EN 12464-1:2011-02 określa, że wskaźnik olśnienia w gastronomii powinien wynosić co najmniej 22.

Oświetlenie w kuchni

Oświetlenie w kuchni powinno być jasne i równomierne. Powinny być stosowane lampy o wysokim wskaźniku oddawania barw, aby zapewnić naturalne odwzorowanie kolorów żywności. Ważne jest również, aby oświetlenie w kuchni nie powodowało uczucie olśnienia.

Oświetlenie w sali konsumpcyjnej

Oświetlenie w sali konsumpcyjnej powinno być przyjemne i komfortowe. Powinny być stosowane lampy o ciepłej barwie światła, aby stworzyć przytulną atmosferę. Oświetlenie powinno być również równomierne, aby zapewnić odpowiednią widoczność.

Oświetlenie w pomieszczeniach pomocniczych

Oświetlenie w pomieszczeniach pomocniczych, takich jak magazyny czy toalety, powinno być praktyczne i funkcjonalne. Powinny być stosowane lampy o neutralnej barwie światła, aby zapewnić odpowiednią widoczność.

Oświetlenie gastronomii a bezpieczeństwo pracy

Odpowiednie oświetlenie w gastronomii ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pracy personelu. Jasne i równomierne oświetlenie zapewnia odpowiednią widoczność, co może zapobiec wypadkom.

Oświetlenie a estetyka wnętrza

Oświetlenie może również wpływać na estetykę wnętrza. Odpowiednio dobrane oświetlenie może podkreślić walory wnętrza i stworzyć przyjemną atmosferę.

Normy oświetleniowe w gastronomii

Oświetlenie w gastronomii jest bardzo ważnym elementem, który wpływa na komfort i bezpieczeństwo pracy personelu, jak również na estetykę wnętrza i odczucia klientów. Warto pamiętać o tym, aby oświetlenie w gastronomii spełniało wymagania norm.

Normy oświetleniowe w kuchni restauracji

Oświetlenie w kuchni restauracji ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pracy personelu oraz jakości przygotowywanych potraw.

Normy oświetleniowe w gastronomii – Wymagania normowe

W Polsce normy oświetleniowe w gastronomii określa norma PN-EN 12464-1:2011-02 „Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Oświetlenie ogólne w pomieszczeniach pracy”. Zgodnie z tą normą w miejscach, w których odbywa się przygotowywanie, obróbka i podawanie żywności, natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 500 lx.

Normy oświetleniowe w gastronomii – Ważne parametry

Oprócz natężenia oświetlenia, ważne są również inne parametry, takie jak:

Równomierność oświetlenia, która powinna wynosić co najmniej 0,5.
Wskaźnik oddawania barw, który powinien wynosić co najmniej 80.
Wskaźnik olśnienia, który powinien wynosić co najmniej 22.

Normy oświetleniowe w gastronomii: oświetlenie punktowe

W kuchni restauracji najczęściej stosuje się oświetlenie punktowe, które zapewnia odpowiednią widoczność na poszczególnych stanowiskach pracy. Oświetlenie punktowe powinno być skierowane w dół, aby nie powodowało olśnienia.

Normy oświetleniowe w gastronomii: oświetlenie ogólne

Oprócz oświetlenia punktowego, w kuchni restauracji warto zastosować również oświetlenie ogólne, które zapewni równomierne oświetlenie całego pomieszczenia. Oświetlenie ogólne powinno być skierowane do góry, aby nie powodowało refleksów na powierzchniach roboczych.

Normy oświetleniowe w gastronomii: podsumowanie

Oświetlenie w kuchni restauracji powinno spełniać określone normy, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy personelu oraz odpowiednią jakość przygotowywanych potraw.